Audiitori tunnistus nr. 449, tegevusluba nr.287

 

ОБЗОР ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ по всей Эстонии                                         АУДИТ ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ 

AASTAARUANDE ÜLEVAATUS üle Eesti                                                          AASTAARUANDE AUDIT                                                                                     

Narva mnt. 5 Tallinn

Keskväljak 9 Jõhvi

Tallinna mnt. 9 Narva

ТОО Таделлос оказывало аудиторские и бухгалтерские услуги с 1998 года. Затем было решено разделить эти виды деятельности и было создано ТОО ST & Partners, которое имеет представительства в Таллинне, Нарве и Йыхви. В нашем бюро работают присяжный аудитор и ассистент с большим опытом работы. Занимаемся круглогодично только аудитом и обзором годовых отчетов коммерческих объединений и аудитом упаковки. Квартирные товарищества не обслуживаем. Нашей основной специализацией являются обзоры годовых отчетов по доступным ценам. Стремимся к тому, чтобы при соблюдении всех стандартов аудита и обзора достигнуть кратчайших возможных сроков исполнения работы, как можно меньше отвлекая клиентов от повседневной работы  и консультируя их в течении года в моменты, когда это требуется. Всегда искренне радуемся успехам наших клиентов и счастливы, если наша работа помогла этого достичь. Прикладываем все свои знания, помогая клиенту оформить годовой отчет качественно и без грамматических ошибок. 

Alates aastast 1998. osutas audiitorteenust  ja raamatupidamisteenust Tadellos OÜ. Hiljem jagasime need tegevusalad ning moodustasime ST & Partners OÜ. ST & Partners OÜ omab esindusi Jõhvis, Narvas ja Tallinnas. Meie büroos töötavad vandeaudiitor ja audiitori assistent suure töökogemusega. Tegeleme aastaringselt ainult äriühingute aastaaruannete auditi ja ülevaatusega ning pakendiauditiga. Me ei teeninda korteriühistuid. Meie peamiseks töövõtuks on aastaaruande ülevaatus mõistliku hinnaga.  Tahame saavutada kõikide auditi ja ülevaatuse standardite täitmise tingimusel  minimaalseid teenuse läbiviimise tähtaegu, selleks et võimalikult vähe segada kliente tavapärase tööprotsessi kõrval ja aidata neid aasta jooksul momentidel, kui meie nõuanne on vajalik. Rõõmustame alati meie klientide edu puhul ning oleme õnnelikud, kui meie töö aitas seda saavutada. Kasutame kõiki oma teadmisi, abistades kliendi aastaaruannet kvaliteetselt vormistada.

 

Присяжный аудитор Майе Сеничкина: окончила среднюю школу г. Йыхви. В 1993 г. окончила экономический факультет Таллиннского Технического Университета с отличием. Работала бухгалтером, помощником банкротного управляющего, банкротным управляющим. С 1998 г. - присяжный аудитор и руководитель бухгалтерского бюро. Основные клиенты находятся в Харьюмаа и Вирумаа . Языки общения - русский и эстонский. 

 

Vandeaudiitor Maie Senitškina: lõpetas Jõhvis keskkooli. 1993.a. lõpetas Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonda kiitusega. Töötas raamatupidajana, pankrotihalduri abilisena ja pankrotihaldurina. Alates 1998.a. - vandeaudiitor ja raamatupidamisbüroo juhataja. Põhikliendid asuvad  Harjumaal ja Virumaal . Suhtluskeeled - vene ja eesti. 

 

Majandusaasta raamatupidamise aastaaruande auditeerimiskohustus on jagatud tegevusnäitajatele tuginedes kaheks: auditi kohustuseks ja ülevaatuse kohustuseks.

Kui spetsiifilistes seadustes (nt äriseadustik, sihtasutuste seadus, audiitortegevuse

seadus vmt) ei ole määratud teisiti, siis tuleb lähtuda alljärgnevatest piirmääradest:

 

Audit

 

Ülevaatus

 

 

Vähemalt 2 näitajat ületavad

Vähemalt 1 näitaja ületab

Vähemalt 2 näitajat ületavad

Vähemalt 1 näitaja ületab

Müügitulu või tulu

4,0 mln EUR

12,0 mln EUR

1,6 mln EUR

4,8 mln EUR

Varad bilansipäeva seisuga

2,0 mln EUR

6,0 mln EUR

0,8 mln EUR

2,4 mln EUR

Keskmine töötajate arv

50 inimest

180 inimest

24 inimest

72 inimest